• PAP

Prezes GPW zapowiada strategię rynku kapitałowego, związaną z planem Morawieckiego

04.03.2016

Prezes GPW Małgorzata Zaleska zapowiada stworzenie nowej strategii rozwoju polskiego rynku kapitałowego, której filarami będzie zachęcanie inwestorów i emitentów do wchodzenia na giełdę, edukacja społeczeństwa i promowanie długoterminowego oszczędzania. W jej opinii rynek kapitałowy powinien odgrywać kluczową rolę przy realizacji planu wicepremiera Morawieckiego. 

„Deklaruję chęć rozpoczęcia prac nad strategią dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Chcę zaprosić wszystkich uczestników rynku do wspólnej pracy. Musimy ją stworzyć przy współpracy z instytucjami państwowymi. Nikt za nas tej strategii nie napisze” – powiedziała prezes Zaleska podczas inauguracji Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich w Bukowinie.

W jej opinii nowa strategia powinna opierać się na tworzeniu zachęt dla nowych inwestorów i emitentów do wchodzenia na giełdę, przyciąganiu na rynek inwestorów indywidualnych i zachęcaniu ich do długoterminowego oszczędzania.

Wśród wyzwań, które stoją przed warszawską giełdą prezes Zaleska wymieniła konkurencję ze strony zagranicznych inwestorów, czy też np. lepsze warunki podatkowe skłaniające spółki do emitowania obligacji na rynku europejskim.

„Być może potrzebne będą rozsądne rozwiązania podatkowe dla rozwoju rynku kapitałowego, powinniśmy o tym rozmawiać z instytucjami państwowymi” – powiedziała.

Jej celem jest budowa zachęt dla przedsiębiorstw do emitowania obligacji i akcji, przyciąganie nowych spółek, wprowadzenie REIT-ów. Istotne miejsce w strategii prezes GPW chce przeznaczyć na działania edukacyjne, budowę kultury oszczędzania, a także tworzenie pozytywnego wizerunku rynku kapitałowego i giełdy w społeczeństwie.

Zdaniem prezes GPW, polski rynek kapitałowy powinien odgrywać kluczową rolę w realizacji przygotowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego planu rozwoju.

„Rynek kapitałowy jest kluczowy dla realizacji planu wicepremiera Morawieckiego, jest niezbędny przy pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, finansowania rozwoju i finansowania innowacji” – powiedziała.

pr/ osz/


Dodaj komentarz


cztery + 7 =

Popularne artykuły