Piotr Arak

Piotr Arak

Interesuje się mierzeniem wszystkiego, co wartościowe. Chce by w Polsce była realizowana idea „otwartego rządu” i „otwartych danych”.  Obszary specjalizacji: polityka rynku pracy, zarządzanie strategiczne, polityka społeczna, wskaźniki społeczne oraz ekonomia rozwoju.

Jest laureatem I edycji konkursu Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…” w 2012 r.

Jest analitykiem think-tanku Polityka Insight. Wcześniej pracował w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) nad opracowaniem Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego w Polsce, a także w KPRM i Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jest ekspertem ds. polityki publicznej inicjatywy United Nations Global Compact. Pracował nad wieloma raportami, m.in. „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe” i „Młodzi 2011”.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.