Świat się zmienia, trzeba się dostosować – pisze Krzysztof Bień, redaktor naczelny Obserwatora Finansowego.

W każdej niemalże dziedzinie gospodarki konieczne jest nowe spojrzenie, bo znane, stare recepty już nie wystarczają. Znacznie łatwiej jest jednak wyliczyć jakie cechy powinna mieć nowoczesna, szybko rozwijająca się gospodarka niż powiedzieć co konkretnie, kto i w jaki sposób powinien zrobić aby cechy te udało się uzyskać. I to szybciej niż udaje się innym. Nieodmienny wciąż problem odpowiedzi na pytanie nie o „co”, ale przede wszystkim o „jak”.

Wybraliśmy kilka interesujących publikacji, które spróbują odpowiedzieć na te pytania.

W tym wydaniu m.in.:

  • Marek Pielach o Planie Morawieckiego, któremu potrzebne są zarówno nowe regulacje, jak i deregulacje
  • o tym, że ważne jest nie tylko co, ale i jak przypomina w analizie nasz przedwcześnie zmarły kolega Piotr Aleksandrowicz
  • Mariusz-Jan Radło i Dorota A. Ciesielska z SGH przypominają, że polskie spółki przejęły już za granicą kilkaset firm i aby doganiać innych trzeba być konkurencyjnym nie tylko na własnym podwórku.
  • Mirosław Ciesielski z Gdańskiej Akademii Bankowej opowiada o nowoczesnej bankowości
  • Izabela D. Tymoczko z NBP przypomina pracodawcom, że nawet najzdolniejszy pracownik najbardziej efektywny będzie w grze zespołowej.

Aby przetrwać trzeba się zmieniać, nie stać w miejscu, bo żyjemy u progu trzeciej rewolucji przemysłowej – o czym przypomina Sebastian Stodolak, recenzując świeżo wydane „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych”, znakomitego amerykańskiego politologa i ekonomisty Jeremiego Rifkina.

34 numer Magazynu Spot On można bezpłatnie pobrać na telefony, tablety, PC:

***

Spot On jest magazynem przygotowywanym przez redakcję serwisu ekonomicznego ObserwatorFinansowy.pl. Misją portalu jest prezentacja i popularyzacja pogłębionej wiedzy i myśli ekonomicznej w obszarach makroekonomii, szeroko rozumianych finansów publicznych, bankowości, a także rynków finansowych. Na jego łamach zamieszczane są autorskie publikacje polskich i zagranicznych ekonomistów i dziennikarzy. Spot On, podobnie jak ObserwatorFinansowy.pl, jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i nie zawiera reklam.