Maszyny tym razem są naprawdę groźne

05.02.2015
Roboty i komputery są wrogami miejsc pracy, choć nie ma na to historycznych dowodów. Komputery zmieniają jednak prawa ekonomii, a nie tylko wypierają ludzi do coraz nowszych nisz – przekonuje Martin Ford, przedsiębiorca, autor książki o nowych technologiach i ich wpływie na gospodarkę.

Martin Ford


ObserwatorFinansowy.pl: Przed 200 laty luddyści niszczyli krosna tkackie, w obawie przed tym, że zabiorą im miejsca pracy. Już wtedy przewidywano, że maszyny zastąpią ludzi przy pracy, a ludzie zaczną głodować na bezrobociu. Na dłuższą metę to się nie sprawdziło. Teraz podobne prognozy wysnuwa się w odniesieniu do robotów i nowoczesnych maszyn. Są do tego podstawy?

Martin Ford: Niestety tak.

Dlaczego? Po pierwsze nowe technologie tworzą nowe miejsca pracy. Po drugie maszyny przejmują nieskomplikowane zadania, a ludzka siła robocza zajmuje się bardziej wymagającą pracą…

Tym razem jest zupełnie inaczej. Zaszła zmiana jakościowa. Na początku XIX w. ludzie w większości pracowali na roli. Obecnie w USA rolnicy to 1–2 proc. całej siły roboczej. Rolnictwo zautomatyzowano i ludzie wyjechali ze wsi do miast, przenieśli się do fabryk albo założyli własne firmy. Oczywiście to było dobre, bo w rezultacie potaniała żywność, a ludzie mieli dodatkową motywację do zdobywania wykształcenia i szukania nowych nisz rynkowych. Potem z kolei zaczęto automatyzować fabryki.

Przemysł nie potrzebował już tak wielu robotników, więc ci poszli do pracy w usługach. Część fabryk przeniesiono do Chin czy innych krajów, w których koszty pracy wciąż są niższe niż koszty utrzymania maszyn. Ale to szczęśliwe zakończenie nie powtórzy się po raz kolejny. Technologie, które do tej pory wypierały siłę roboczą z danych dziedzin gospodarki, były tworzone dla tych dziedzin, nie były przeznaczone do użytku ogólnego. Zawsze więc pozostawała sfera przez automatyzację niedotknięta. Owszem, były okresy zwiększonego bezrobocia, ale w końcu ludzie zawsze znajdowali pracę, następowało dostosowanie strukturalne.

A teraz nie nastąpi?

Nie, bo technologie komputerowe, zaawansowane maszyny i roboty, technologia informacyjna, internet to narzędzia do ogólnego zastosowania. Wszędzie można znaleźć dla nich coś do zrobienia. Programy komputerowe zaczynają powoli realizować nawet zadania kognitywne, czyli takie, które nie wymagają siły rąk ludzkich, tylko wysiłku umysłowego, podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów. Już teraz maszyny mogą się uczyć wykonywania danego zadania w czasie rzeczywistym na podstawie własnych doświadczeń. Póki co albo takie naprawdę zaawansowane roboty czy maszyny są wciąż na etapie eksperymentów, albo ich wykorzystanie ogranicza się do przemysłu, ale to się zmienia.

Gdy roboty „zaatakująˮ sektor usług, będzie źle. W krajach Zachodu to właśnie usługi są głównym źródłem miejsc pracy dla ludzi. Widzimy pierwsze zwiastuny negatywnej tendencji w handlu. Są już sklepy, w których roboty oprowadzają ludzi, pokazują, gdzie znaleźć jakie towary. Możesz też pójść do sklepu ze smartfonem, zeskanować nim towary i zapłacić. Po co ci kasjer?

Ewentualnie rolę kasjera przejmuje automat. Tyle że na przykład w polskich supermarketach takie automaty funkcjonują już od dawna, ale zauważyłem, że ludzie jakby się ich boją i wolą być obsługiwani przez ludzi. Tak – ludzie wybierają ludzi. Może mamy więc wbudowany jakiś instynkt samozachowawczy?

Myślę, że to kwestia czasu i miejsca. Dzisiaj widziałem na zakupach 10-osobową kolejkę do takiej automatycznej kasy.

Nawet jeśli ze względu na automatyzację miejsc pracy nie ubędzie, a jej efektem będzie zaledwie spowolnienie tworzenia nowych, to i tak będzie to problemem. Tymczasem naukowcy z Oksfordu w 2014 roku oszacowali, że około 50 proc. miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych jest podatnych na automatyzację. Mowa o 60 mln miejsc pracy. To olbrzymia liczba. Co więcej, należy oczekiwać, że roboty zaczną przejmować także takie miejsca, które dotąd wymagały wykwalifikowanych pracowników.

Białe kołnierzyki też są zagrożone. W USA część pracy w kancelariach prawnych przejęły już komputery – to one, a nie jak dotąd stażyści, dokonują rutynowej selekcji dokumentów, które potem mają być przedstawione przed sądem albo drugiej stronie sporu. W medycynie jest podobnie. Maszyny przejmują zadania, które dotąd powierzano patologom i radiologom. Często są to zadania, do których człowiek potrzebuje dyplomu magistra albo nawet doktoratu.

Czy nie jest jednak tak, że niektóre profesje są po prostu z natury odporne na automatyzację? Wyobraża Pan sobie, że po zdiagnozowaniu, dajmy na to, nowotworu, sposób leczenia będzie zalecał robot?

Dlaczego nie? Robot na pewno może przeprowadzić operację… Mimo to wiadomo, że usługi czy dziedziny, w których potrzeba ludzkiej kreatywności, są na razie bezpieczne i nikt przy zdrowych zmysłach nie powierzy ich maszynom. Banki mimo wszystko zatrudniają ludzi, bo ci mogą się uśmiechać, oferować dodatkowe produkty, stosować kreatywne metody perswazji…

Więc czynnik ludzki ma znaczenie.

Oczywiście, ale to, w jakim stopniu ta ludzka specyfika danego zawodu jest istotna, się zmienia. Kiedyś roboty będą mogły wykonywać także prace kreatywne…

Słyszałem o programie komponującym muzykę klasyczną…

Właśnie.

Wydawałoby się, że pisanie muzyki wymaga kreatywności.

Sztuka to sfera subiektywna. Komputer może namalować obraz, skomponować utwór…

Ale nie może napisać kryminału. Musiałby sam wymyślić intrygę, zaprojektować psychologię postaci.

Tak, to byłoby skomplikowane. Im bardziej rutynowa, przewidywalna praca, tym łatwiej zastąpić jej wykonawcę komputerem czy robotem. Wystarczy zgromadzić historyczne dane na temat sposobu jej wykonywania. Niemniej nawet jeśli dojdziemy do wniosku, że komputery mają i będą mieć pewne ograniczenia, to przecież nagle wszyscy nie staną się inżynierami czy Einsteinami. Ludzie w większości są przeciętni, mają średnie IQ i wykonują średnio skomplikowane prace. Rutyna panuje nie tylko w fabrykach, lecz także w biurach. A rutyna dosłownie zabija miejsca pracy. Weźmy magazyny Amazonu. Tam mamy do czynienia z robotyzacją ludzi. Każe im się wykonywać precyzyjnie zaplanowane czynności, pokonywać określone dystanse w określonym czasie. To ułatwi zgromadzenie danych o ich pracy i w przyszłości zautomatyzowanie ich stanowisk.

Czy da się obliczyć, jaki udział w aktualnej stopie bezrobocia ma automatyzacja?

Nie. Na pewno jakiś ma, ale nie ma danych, na podstawie których można by to oszacować.

Maszyny to nie tylko stracone miejsca pracy, to także np. stagnacja płacowa. W USA płace nie rosną od dekad. Nie ma podwyżek, a rosną koszty życia. Kolejna sprawa to ludzie, którzy pracują w zawodach, które ich nie satysfakcjonują. Ludzie z dyplomem Yale pracują w Starbucksie albo na zlecenie, choć chcieliby na etat. Ponad połowa absolwentów studiów wyższych w USA nie może znaleźć pracy, do której wykonywania konieczny jest dyplom wyższej uczelni. O czym to świadczy? Że nowe miejsca pracy nie powstają, albo że powstają miejsca pracy o niskiej jakości. Ludzie konkurują o nie, wytwarzając presję na spadek płac i jest tylko gorzej.

Jak szybko postępują procesy, o których Pan mówi? Czy mamy czas, żeby się dostosować do nowej sytuacji?

Mam nadzieję, ale sądzę, że konieczna tu będzie interwencja państw i polityków, a oni się nie palą do działania w tej sprawie. Zwłaszcza w USA, kraju, w którym osiągnięcie standardu powszechnej opieki zdrowotnej zajęło 80 lat od momentu, gdy ten pomysł się pojawił. Indolencja polityczna może być w kwestii nowych technologii i ich wpływu na miejsca pracy strzałem w stopę.

O jakiego rodzaju interwencji Pan mówi? O ograniczeniu możliwości zastępowania ludzi maszynami?

Nie. Nie tak działa kapitalizm. W nim technologia jest rzeczą naturalną i może być bardzo korzystna dla ludzi. Bez technologii kapitalizm nie będzie się rozwijał. W długiej perspektywie potrzeba nam czegoś, co zapewni ludziom podstawowy byt, np. gwarantowanego dochodu bez względu na to, czy się pracuje, czy nie. Umożliwi to ludziom bycie konsumentami. Już teraz jest wielu bezrobotnych, którzy ograniczają konsumpcję, przez co spada ogólny popyt, mamy deflację. Widać to choćby w Europie. Technologia bez odpowiednich ram instytucjonalnych może tę sytuację pogorszyć.

Czy ekonomiści głównego nurtu podzielają te obawy?

Jeszcze pięć lat temu, gdy opublikowałem pierwszą książkę na ten temat, to albo jej nie zauważano, albo się z niej naśmiewano. Teraz sytuacja zaczyna się powoli zmieniać. Nawet Paul Krugman podejmuje podobne tematy. Mimo wszystko większość ekonomistów nazwałaby mnie pesymistą, nikt nie wysuwa w tej sprawie tak śmiałych tez jak ja.

Jaki jest zatem według Pana najgorszy scenariusz dla świata, jeśli chodzi o wpływ robotów na gospodarkę?

Masowe bezrobocie, miliony ludzi bez pracy albo w strachu przed jej utratą, ogólny kryzys gospodarczy spowodowany drastycznym spadkiem popytu. Być może w końcu rozruchy, niestabilność polityczna i społeczna.

I to wszystko przez roboty?

W najczarniejszym scenariuszu tak, ale zaznaczam – mądrze użyte nowe technologie pomogą nam, a nie zaszkodzą!

Co radziłby Pan tym, którzy zastanawiają się, w jakim kierunku kształcić dzieci, które z ich zainteresowań rozwijać?

Mam siedmioletnią córkę, która wejdzie na rynek pracy dopiero za co najmniej 11 lat. Nie da się przewidzieć, jak wtedy będzie wyglądał świat, może się wiele zmienić. Posłuchajmy 80-latków, ilu drastycznych zmian byli oni świadkami! Jedyna sensowna rada, to upewnić się, że dzieci uczą się nie tylko pilnie, ale we właściwy sposób – są chłonne, asymilują nowe pomysły i idee. Świat będzie przyśpieszał i jest raczej pewne, że model, w którym przez całe życie zawodowe spełniamy się w jednym zawodzie, będzie trudny do utrzymania.

Mówi Pan, że potrzeba ludzi kreatywnych, ale kreatywność można różnie realizować. Świat będzie potrzebował inżynierów czy filozofów?

Wiem, że niektórzy sądzą, że wszyscy ludzie powinni kształcić się na inżynierów, ale w mojej opinii potrzeba różnorodności. Nie każdy może być inżynierem i nie każdy filozofem. No i sama gospodarka ma swoje ograniczenia – ilu inżynierów można zatrudnić? Przecież nie nieskończoną liczbę…

A może na pewnym etapie właśnie inżynierowie przestaną być potrzebni? Gdy same roboty zaczną projektować roboty…

Do tego potrzebna będzie prawdziwa sztuczna inteligencja. I wcale nie byłoby to takie złe, gdyby wprowadzić rozwiązania pokroju gwarantowanego dochodu dla wszystkich, o którym już mówiłem. Oczywiście byłby wtedy problem z ludźmi niewiedzącymi, co zrobić z czasem wolnym, ale z tym można sobie poradzić, np. wbudować w ten gwarantowany dochód system zachęt do lepszej i dłuższej edukacji. Im ktoś więcej czasu poświęca na kształcenie, tym więcej dostaje. Gdybyśmy uruchomili w ludziach kreatywność, sami znaleźliby sobie coś do zrobienia. Widzimy przecież, że już teraz masa fascynatów edytuje oprogramowanie typu open source czy Wikipedię.

Być może w przyszłość tylko naprawdę wybitne jednostki będą pracować, a resztę zadań za innych wykonywać będą roboty…

Czy nie sądzi Pan, że na drodze do automatyzacji różnych sfer życia stanie etyka? Weźmy auta bez kierowców. Już teraz okazuje się, że ich programowanie rodzi trudności natury moralnej. Co ma zrobić automatyczny samochód, gdy na drogę wtargnie dziecko? Przejechać je czy zaryzykować np. śmierć swojego użytkownika w zderzeniu z drzewem, próbując uniknąć kolizji?

Cóż, być może robot będzie mógł wybrać lepsze rozwiązanie niż ludzie. Jednak przez to, że nie będzie on człowiekiem, nie będzie można tego rozważać z punktu widzenia moralnego. To może być faktycznie problem, bo gdy człowiek nie zachowa ostrożności i przejedzie w dziecko, może iść do więzienia. A co zrobić z robotem? Myślę jednak, że każdy system ma jakiś nieetyczny element i tego nie unikniemy. Kapitalizm w obecnym kształcie – z jego skorumpowaną elitą, nierównościami – być może wcale nie jest lepszy od systemu, w którym głównym napędem gospodarki będą roboty i komputery i ich decyzje. Sądzę, że zmiany będą powoli postępować bez względu na obecne dylematy moralne.

Na temat przyszłości i robotów powstało mnóstwo filmów. Która z tych wizji przyszłości najbardziej do Pana przemawia?

Na pewno nie „Terminatorˮ, w którym maszyny się buntują. Bardziej „Matrixˮ, w którym tworzą nam alternatywną rzeczywistość. Zastanawiam się, jak będą wyglądać gry komputerowe i sieć internetowa za 20 lat, gdy technologie informatyczne będą już naprawdę zaawansowane. Już teraz młodzi ludzie stają się zależni od komputerów i właściwie mają swoją alternatywną rzeczywistość. Matriksowa wizja przyszłość jest dość prawdopodobna i niebezpieczna.

Rozmawiał: Sebastian Stodolak

Martin Ford – futurolog, inżynier i przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, założyciel firm produkujących software, autor książki „Światła w tunelu: automatyzacja, przyśpieszająca technologia i gospodarka przyszłościˮ. Pisze regularnie magazynów „Fortuneˮ, „Forbesˮ i „The Washington Postˮ.


Tagi


 • czytelnik pisze:

  Facet nie ma pojęcia o czym mówi. Zapytajcie się jakiegokolwiek automatyka czy informatyka, co sądzi o możliwościach zastąpienia większości zawodów przez maszyny, to każe on wam się postukać w głowę. Bez jakiegoś przełomowego odkrycia w dziedzinie sieci neuronowych (a od 50 lat takiego odkrycia nie było i nadal się na nie nie zanosi) nie będzie możliwe nawet zastąpienie kierowców robotami. A niektórzy głoszą, że to już nastąpiło, bo samochód Google przejechał sam kilka kilometrów w kontrolowanych warunkach po autostradzie. Tylko ciekawe dlaczego nie testowali go w mieście… ——————– Zresztą już od jakiegoś czasu obserwuję, jak lewica próbuje forsować tezę, że maszyny odbierają ludziom pracę. Rozmówca w tym wywiadzie także wydaje się zwolennikiem lewicy, świadczą chociażby o tym jego nad wyraz pozytywne słowa o Obamacare. Dlaczego oni to robią? Odpowiedź macie także w tym wywiadzie — gwarantowany dochód podstawowy. To jest to, na czym zależy lewicy. Teraz konstruują tylko odpowiednią bajeczkę o robotach zabierających pracę, która ma go uzasadnić. Gwarantowany dochód podstawowy to idealny wręcz pomysł na całkowite uzależnienie obywateli od państwa i polityków. I przysporzenie lewicy wiernych wyborców. Wszak komu przyjdzie do głowy pomysł się buntować przeciwko państwu, podatkom i politykom, jeśli to państwo będzie go z tych podatków żywiło? Nie gryzie się ręki, która karmi. A mniejszość, która będzie na to wszystko pracowała? Oni mogą się buntować, ale będą mniejszością. Piękno demokracji.

 • [ja!] pisze:

  Tezy zupełnie bezproblemowe — dokładnie taki scenariusz się zapowiada.
  ——————————————————————————————————————————————
  Niebezpieczeństwem jest skrajne powiększenie nierówności — kumulacja całej własności w rękach górnego promila populacji (tu by się przydał progresywny podatek spadkowy, potrzebna będzie także redefinicja całej filozofii społeczno-gospodarczej).
  ——————————————————————————————————————————————
  Z kolei w końcu nieunikniona redystrybucja „dochodu gwarantowanego” źle przeprowadzona może obniżać zachęty do pracy i rozwoju, ale i tu dałoby się wprowadzić mechanizmy zabezpieczające. Np. poziom wypłat gwarantowanych _A_U_T_O_M_A_T_Y_C_Z_N_I_E_ odnosić do najniższego poziomu bezrobocia/najwyższej stopy zatrudnienia wśród największych partnerów gospodarczych — jeśli nawet u najlepiej radzącego sobie partnera automatyzacja zabiera miejsca pracy — automatycznie rośnie dochód gwarantowany i vice versa.

 • mc pisze:

  Ciekawy artykuł ale szkoda, że tylko „pływa po powierzchni” problemu. To tak jakby poruszanie sie w dwóch wymiarach zamiast wyobrażenia sobie jak mógłby wyglądać trzeci. A ten brakujący wg mnie wymiar to człowieczeństwo. Czy zawody sportowe będą ciekawsze, jeśli będą w nich uczestniczyć maszyny a nie ludzie? Czy książka napisana przez człowieka, miałaby być w jakimś stopniu gorsza od wygenerowanej przez najlepszego robota? Czy koncert zespołu robotów da nam kiedykolwiek tyle emocji co koncert omylnych ludzi? Jest tyle obszarów, w których możemy się realizować i gdzie optymalne maszyny będą po prostu nudne. Bo istotą człowieczeństwa jest wzajemna interakcja, w której drobne niedoskonałości dodają tylko smaku. Tak pięknie było to opowiedziane w filmie „Buntownik z wyboru”, gdy profesor opowiada o swojej żonie. Jaki to ma związek z ekonomią? Ano taki, że jako społeczności musimy się nauczyć doceniać w innych ludziach to, że są, i że dają siebie innym. Ktoś powie, że to utopia? Może tak, ale ja to bardziej widzę jako cybernetyczno-ekonomiczny problem do rozwiązania dla ludzkości. Myślę, że dochód gwarantowany idzie w dobrym kierunku, ale musimy jeszcze ludziom dać sens istnienia i motywację do aktywności, samorealizacji i tworzenia czegoś dla innych. Godziwy dochód tylko dla nielicznych to odmówienie reszcie prawa do człowieczeństwa. Ale dochód zupełnie za nic dla każdego to prosta droga aby ta reszta utonęła w bezmyślnej konsumpcji i utraciła człowieczeństwo tyle, że z własnej woli.

 • [ja!] pisze:

  c.d.: Być może niezłym rozwiązaniem byłaby też gwarancja, że wypłaty na dochód gwarantowany mogą pochodzić wyłącznie z nadwyżki budżetowej — piękna zachęta do zainteresowania się ekonomią.

 • Romuald Myga pisze:

  Może za 100 lat, gdy zostaną wdrożone komputery kwantowe [tak o 1000 razy większej mocy przetwarzania], a i tak algorytmy i neurony to dwie bajki; tak w ogromnym skrócie, nasi następcy pociągną dyskusję o groźbie maszyn dla ludzi. Zgadzam się z komentarzem „czytelnik”. Ze swej strony dodam ewolucja potrzebowała milionów lat by nasz mózg był tym, czym jest, a nasza wiedza o nim to dopiero powijaki. Bill Gates też popiera tezę jak występujący tu autorzy tekstu, ale u niego to tylko biznes, bo mu Microsoft pada, a jego rozwój to historia hegemonistycznego działania rządu USA [administracyjny monopol najpierw na DOS a potem na Windowsy]. Cóż to tylko banki tu mieszają [rodziny]. O robotyzacji pięknie się wypowiedział [działaniem] największy geniusz matematyki Stefan Banach. Przed nią nie ma ucieczki, a w jakim kierunku podąża ludzkość? Koniec z socjalizmem, bo on ostoją banksterki. Socjalizm/komunizm nawet w Izraelu padł [vide kibuce]. Fakt tylko swobodny wolny liberalny umysł pochyli się nad dolą drugiego. Kiedy to nastąpi? Ewolucyjnie? To właśnie przesłanie czegoś, co nazywamy Inteligencja społeczną. Jak to rozumieć? Ano tak, iż nasi współbracia genetyczni neandertalczycy wymarli a Homo Sapiens przetrwał, mimo iż był gorzej fizycznie przygotowany na małą epokę lodowcową. Narzędzia i praca zrobiły z nas ludzi.

 • Ilat pisze:

  To może najwyższy czas aby zlikwidować opodatkowanie pracy ludzkiej a istotnie podnieść koszt automatyzacji? Np. pieniądze wypłacane pracownikom są zaliczane w pełnej wysokości do kosztu a koszty utrzymania infrastruktury tylko w kilku procentach?
  W przeciwnym wypadku nie będzie maił kto kupić towarów i usług wytworzonych przez roboty.

 • [ja!] pisze:

  @Romuald Myga:
  ——————————————————————————————————————————————
  1. Już dziś komputery często stawiają lepsze diagnozy od lekarzy (komputery nie mają złych dni, ani indywidualnych obszarów „ślepoty diagnostycznej”, za to stale gromadzą doświadczenia, 24h/dobę, 365 dni w roku, a nawet równolegle na wielu stanowiskach na raz.
  ——————————————————————————————————————————————
  2. Do skutecznej automatyzacji procesów nie jest konieczne elektryczne naśladowanie pracy mózgu!
  ——————————————————————————————————————————————
  3. „nasi współbracia genetyczni neandertalczycy wymarli a Homo Sapiens przetrwał, mimo iż był gorzej fizycznie przygotowany na małą epokę lodowcową.” — To są właśnie hipotezy sprzed 100 lat — nie mamy pojęcia, dlaczego neandertalczycy wymarli, ale raczej byli właśnie GORZEJ przystosowani.
  ——————————————————————————————————————————————
  4. „Narzędzia i praca zrobiły z nas ludzi.” — To echa łysenkizmu także sprzed 100 lat (skompromitowanego totalnie tak samo jak genderyzm), obecnie wiemy, że ani jedno, ani drugie — prędzej morderstwa i śmiertelna rywalizacja z wytworzonym w ten sposób sprzężeniem zwrotnym doprowadziły do wejścia człowieka na najszybszą ścieżkę ewolucji (jeden z wielu dowodów — męskie czaszki w trakcie ewolucji stają się coraz bardziej odporne na ciosy pięścią).
  ——————————————————————————————————————————————
  Liberalizm/wolny rynek są konieczne, zwłaszcza dziś są niezbędne, jednak w czasach gdy (trudno powiedzieć kiedy) komputery będą lepiej rozpoznawać rzeczywistość od samych ludzi, to i wydajniej będzie całkowicie powierzyć zarządzanie procesami gospodarczymi komputerom (żeby nie było — póki co nam taka merytokracja jeszcze nie grozi).
  ——————————————————————————————————————————————
  @Ilat:
  ——————————————————————————————————————————————
  „To może najwyższy czas aby zlikwidować opodatkowanie pracy ludzkiej a istotnie podnieść koszt automatyzacji?”
  ——————————————————————————————————————————————
  Naprawdę chcesz na wieki zamrozić polskiego pracownika w pozycji najtańszej siły roboczej świata, wykorzystywanej jedynie do prostych czynności?
  ——————————————————————————————————————————————
  Jest prosta zależność między kosztami pracy, a wysyceniem gospodarki automatami. W krajach takich jak Japonia czy Korea Pd. liczba robotów przypadających na robotników przemysłowych w porównaniu np. z tanią Polską już jest… prawie 30-_K_R_O_T_N_I_E_ _W_Y_Ż_S_Z_A_! W Niemczech: 20-krotnie wyższa! Czyli w krajach wysoko rozwiniętych pracownik to będzie operator kilkudziesięciu automatów/robotów (i przechwytujący część dochodu przez nie wytwarzanego). A Ty chcesz w tej sytuacji zamrozić pozycję polskiego pracownika, jako fizycznego robola nawet bez jednego automatu? Zarabiającego _M_I_N_I_M_U_M_ 100 razy mniej? (w końcu te automaty nie są konstruowane ze względu na swoją niską wydajność, a będzie ona coraz wyższa).

 • [ja!] pisze:

  @Ilat: „To może najwyższy czas aby zlikwidować opodatkowanie pracy ludzkiej a istotnie podnieść koszt automatyzacji?”
  ——————————————————————————————————————————————
  Idąc dalej tym tropem — obłóż wysokimi kosztami kalkulatory (i PC-ty), żeby wróciły hektary biurek z rachmistrzami, jednak tym razem pracującymi za bochenek chleba dziennie (bo niewydajna gospodarka będzie mieć zerową konkurencyjność na rynku światowym).
  ——————————————————————————————————————————————
  Zakup jednego gadżetu z importu (np. starego smartfona) znów będzie wymagał poświęcenia dochodów z np. 5 lat pracy, gdyż redukując 100- i 1000-krotnie nadwyżkę produkcyjną (w stosunku do gospodarek zautomatyzowanych) nie będzie za co kupić walut na import. Znów, jak w PRL, miesiąc pracy w ciężkich, szkodliwych warunkach (brak automatów!) będzie przynosił równowartość 20 USD…
  ——————————————————————————————————————————————
  Albo jeszcze lepiej od razu obłożyć zaporowymi kosztami automatyzację rolnictwa! Wróci 100% zatrudnienie, wróci też zasada, że kto nie pracuje (na roli), ten nie je.

 • stefan pisze:

  Oczywiście pan Ford może mieć własne zdanie.To że je3st dobrym inżynierem nie znaczy że jest we wszystkim dobry,czy wszechwiedzący.Zamiast wygłaszać kazania powinien angażować się więcej w pracy.Ale w tej dolinie krzemowej zapewne bardzo się nudzą.

 • Sebastian pisze:

  Myślę, że lubimy myśleć o sobie, jako o żyjących w wyjątkowych, „historycznych” czasach i stąd stwierdzenia w stylu „tym razem będzie inaczej”. Jeśli będzie, to będzie. Ale także inaczej niż myślimy, że będzie inaczej :)

 • 224 pisze:

  Ech, za każdym razem było przecież inaczej. Problem futurologów polega na niemożliwości wyobrażenia sobie przyszłości w inny sposób niż jako kontynuację teraźniejszości. To objaw tego samego ograniczenia umysłu, tej samejj sprzeczności, jak twierdzenie, że wszystkie wynalzaki zostały już wynalezione. Dowód? Podaj mi proszę choć jeden wynalazek, który nie został jeszcze wynaleziony… No i oczywiście jedyna recepta na wyimaginowene problemy – socjalizm, gwarantowany dochód itd itp…

 • k.Ned pisze:

  Celna diagnoza, ale dochód gwarantowany, przynajmniej w polskich warunkach (społeczeństwo o nastawieniu prawie tak indywidualistycznym jak Amerykanie) to będzie bardzo złe rozwiązanie.
  Jeśli więc będzie mniej (ciekawej) pracy to skąd większość ludzi ma mieć dochody. Właściwa odpowiedź brzmi – z kapitału.
  Możemy sobie wyobrazić, że większość ludzi oprócz pracy będzie miała dochody z wynajmu mieszkania udział w zyskach firmy w której pracują. Taki właśnie cel – co najmniej połowa dochodu z kapitału dla jak najwiekszej części społeczeństwa stawia sobie bardzo inspirujący prąd w ekonomii, jakim jest ekonomia binarna. Jej twórcą jest Louis Kelso.
  Ale jak większość społeczeństwa mogłaby nabyć kapitał, skoro wielu ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby, nie mówiąc wcale o oszczędzaniu? Otóż podobnie jak robią to dziś firmy gdy dokonują inwestycji, choć nie mają pieniędzy. Firmy mogą korzystać z kredytu inwestycyjnego jeśli 1) bank oceni że inwestycja ma sens 2) firma dysponuje zabezpieczeniem kredytu – najczęściej własnym majątkiem, np. nieruchomością. Kredyt wciągu kilku lat „spłaca się sam” – z dodatkowych przychodów jakie generuje inwestycja.
  Podobnie mógłby się sam spłacać kredyt inwestycyjny udzielony ludziom, o ile spełnione byłyby dwa analogiczne jak w przypadku firm warunki 1) bank ocenia, że dana inwestycja jest sensowna 2) bank w jakiejś formie dostaje zabezpieczenie kredytu.
  I to jest do zrobienia:-)
  http://kelsoinstitute.org/louiskelso/

 • […] binarnych jest przestarzały i nie przystaje do obecnej gospodarki. Praca w gospodarce znaczy i będzie znaczyła coraz mniej. Politykę gospodarczą należy do tego dostosować, a nie uparcie starać się, aby do pracy […]

 • k.Ned pisze:

  I jeszcze jeden kamyczek do ogródka.

  Wpis o tym kto będzie właścicielem robotów:
  http://just3rdway.blogspot.com/2015/07/who-will-own.html

 • […] się tu jednak dwa problemy. Po pierwsze maszyny zastępują coraz więcej miejsc pracy. Na dodatek ludzie w większości nie są tych maszyn właścicielami. Jeśli ktoś nie ma pracy i […]

Dodaj komentarz


+ pięć = 13

Popularne artykuły

Related Posts


Artykuły powiązane