Magazyn Spot On

Spot On był magazynem przygotowywanym przez redakcję serwisu ekonomicznego Obserwator Finansowy. Misją portalu jest prezentacja i popularyzacja pogłębionej wiedzy i myśli ekonomicznej w obszarach makroekonomii, szeroko rozumianych finansów publicznych, bankowości, a także rynków finansowych. Na jego łamach zamieszczane są autorskie publikacje polskich i zagranicznych ekonomistów i dziennikarzy.