Adam Glapiński

Profesor Adami Glapiński jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.


NBP łagodzi skutki pandemii i utrzymuje stabilność złotego

NBP łagodzi skutki pandemii i utrzymuje stabilność złotego