Adam Głogowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – do 2018 r. w Departamencie Stabilności Finansowej, a obecnie w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych, gdzie kieruje Wydziałem Innowacji Finansowych. Zajmuje się analizami systemu finansowego z perspektywy jego stabilności, a także interakcji między innowacjami finansowymi i ryzykiem systemowym. Jest autorem publikacji dotyczących między innymi makroekonomicznych testów warunków skrajnych. Reprezentuje NBP w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych analizujących zagadnienia cyfryzacji systemu finansowego.

 

 

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym przez autora  nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Technological (r)evolution in the banking sector

Technological (r)evolution in the banking sector

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Nie trzeba stymulować kredytów o stałej stopie

Nie trzeba stymulować kredytów o stałej stopie