Adam Gwiazda

Autor jest ekonomistą i politologiem, profesorem zwyczajnym i publicystą gospodarczym. Studiował w  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Pracował  m.in. w Instytucie Ekonomicznym UMK w Toruniu i na stanowisku kierownika Zakładu Teorii Polityki w Uniwersytecie  Gdańskim i  Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz jako visiting professor w Uniwersytecie w Helsinkach i   w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Brnie. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych,  finansach międzynarodowych, analizie porównawczej systemów gospodarczych i  przemianach demograficznych współczesnego świata.  Opublikował 10 naukowych monografii  oraz  350  studiów i artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.


Nie ma zwycięstwa Europy w sporze handlowym z USA

Nie ma zwycięstwa Europy w sporze handlowym z USA

Adam Gwiazda
Oczekiwanie na hossę na rynku złota to oczekiwanie na kryzys

Oczekiwanie na hossę na rynku złota to oczekiwanie na kryzys

Adam Gwiazda
Amerykańska ropa z łupków ustabilizuje światowy rynek surowca

Amerykańska ropa z łupków ustabilizuje światowy rynek surowca

Adam Gwiazda
Wolny handel w Azji nie tylko bez USA, ale i bez Chin

Wolny handel w Azji nie tylko bez USA, ale i bez Chin

Adam Gwiazda
PKB – ułomny wskaźnik sukcesów gospodarczych

PKB – ułomny wskaźnik sukcesów gospodarczych

Adam Gwiazda
Niewiele da się zrobić w sprawie nierówności

Niewiele da się zrobić w sprawie nierówności

Adam Gwiazda
W tym roku można się spodziewać tylko umiarkowanego wzrostu cen ropy

W tym roku można się spodziewać tylko umiarkowanego wzrostu cen ropy

Adam Gwiazda
Japonia reaktywuje nieudane partnerstwo transpacyficzne pod nowym szyldem

Japonia reaktywuje nieudane partnerstwo transpacyficzne pod nowym szyldem

Adam Gwiazda
Trudna internacjonalizacja chińskiego juana

Trudna internacjonalizacja chińskiego juana

Adam Gwiazda