Adrian Przerywacz

Absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej i socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. związany zawodowo z Departamentem Zagranicznym NBP, obecnie pracownik Wydziału Międzynarodowych Instytucji Finansowych.


W stronę inwestycji infrastrukturalnych, z pomocą PPP

W stronę inwestycji infrastrukturalnych, z pomocą PPP

Z mroków pandemii ku odrodzeniu – plany G20 na 2021

Z mroków pandemii ku odrodzeniu – plany G20 na 2021

Central banks in March – the first reaction to the pandemic

Central banks in March – the first reaction to the pandemic

The IMF is fighting the crisis caused by COVID-19

The IMF is fighting the crisis caused by COVID-19

MFW walczy z kryzysem po COVID-19

MFW walczy z kryzysem po COVID-19

Banki centralne w marcu - pierwsze starcie z pandemią

Banki centralne w marcu – pierwsze starcie z pandemią