Agnieszka Zdzieszyńska

Autorka jest naczelnikiem Wydziału Polityki Systemu Płatniczego w Departamencie Systemu Płatniczego NBP.


Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego

Agnieszka Zdzieszyńska