Aleksandra Fandrejewska

Dziennikarka od 25 lat. Najdłużej związana z Rzeczpospolitą. Kiedyś reporterka i sprawozdawca sejmowy.

Zajmuje się przede wszystkim ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi oraz rynkiem pracy.

W 2015 r. została laureatką nagrody głównej w konkursie NBP im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych (wspólnie z Pawłem Jabłońskim) „za wysoki poziom dziennikarstwa ekonomicznego i za wierność prawdziwemu dziennikarstwu gospodarczemu, w którym twarde dane, rachunek ekonomiczny i liczby są ważniejsze niż polityczne wizje, nierealne plany czy przejściowe intelektualne mody”.


Szykuje się nowe becikowe

Szykuje się nowe becikowe

Aleksandra Fandrejewska
Pracodawcy więcej zatrudniają, ale na krótko

Pracodawcy więcej zatrudniają, ale na krótko

Aleksandra Fandrejewska
Obciążenia płac są wyższe niż wpływy z VAT i akcyzy

Obciążenia płac są wyższe niż wpływy z VAT i akcyzy

Aleksandra Fandrejewska
Z dyplomem nadal łatwiej o pracę

Z dyplomem nadal łatwiej o pracę

Aleksandra Fandrejewska
Drobnymi krokami do emerytury obywatelskiej

Drobnymi krokami do emerytury obywatelskiej

Aleksandra Fandrejewska
Co szósta osoba myli płacę brutto z netto

Co szósta osoba myli płacę brutto z netto

Aleksandra Fandrejewska
Już niewielki wzrost gospodarki pobudza zatrudnienie

Już niewielki wzrost gospodarki pobudza zatrudnienie

Aleksandra Fandrejewska
Póki budżet jest niezrównoważony rezerwy demograficznej nie będzie

Póki budżet jest niezrównoważony rezerwy demograficznej nie będzie

Aleksandra Fandrejewska
There will be no demographic reserve until the budget is balanced

There will be no demographic reserve until the budget is balanced

Aleksandra Fandrejewska
Jak z gospodarczego średniaka Polska może wejść na wyższy poziom

Jak z gospodarczego średniaka Polska może wejść na wyższy poziom

Aleksandra Fandrejewska