Aleś Alachnovič

Ekonomista, wiceprezes fundacji naukowej CASE Białoruś, starszy konsultant w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

 

Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics, studiował zarządzanie w National Taiwan University. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej.

 

Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych i branżowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych krajów posocjalistycznych.


Belarus: economic dependence has its upsides

Belarus: economic dependence has its upsides

Białoruś: Zależność gospodarczą można wykorzystać

Białoruś: Zależność gospodarczą można wykorzystać

Slow, but meaningful changes in the Belarusian economy

Slow, but meaningful changes in the Belarusian economy

Powolne, ale realne zmiany gospodarki białoruskiej

Powolne, ale realne zmiany gospodarki białoruskiej

Reformy na Białorusi pomimo recesji i wyborów

Reformy na Białorusi pomimo recesji i wyborów

Reforms in Belarus are underway despite the recession and the elections

Reforms in Belarus are underway despite the recession and the elections

Belarus on a long way to WTO

Belarus on a long way to WTO

Rosja z recesji przejdzie w stagnację

Rosja z recesji przejdzie w stagnację

After recession Russia will slide into stagnation

After recession Russia will slide into stagnation

Długa droga Białorusi do WTO

Długa droga Białorusi do WTO