Aleś Alachnovič

Ekonomista, wiceprezes fundacji naukowej CASE Białoruś, starszy konsultant w Zespole Analiz Ekonomicznych EY.

 

Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics, studiował zarządzanie w National Taiwan University. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej.

 

Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych i branżowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych krajów posocjalistycznych.


Belarus: economic dependence has its upsides

Belarus: economic dependence has its upsides

Aleś Alachnovič
Białoruś: Zależność gospodarczą można wykorzystać

Białoruś: Zależność gospodarczą można wykorzystać

Aleś Alachnovič
Slow, but meaningful changes in the Belarusian economy

Slow, but meaningful changes in the Belarusian economy

Aleś Alachnovič
Powolne, ale realne zmiany gospodarki białoruskiej

Powolne, ale realne zmiany gospodarki białoruskiej

Aleś Alachnovič
Reformy na Białorusi pomimo recesji i wyborów

Reformy na Białorusi pomimo recesji i wyborów

Aleś Alachnovič
Reforms in Belarus are underway despite the recession and the elections

Reforms in Belarus are underway despite the recession and the elections

Aleś Alachnovič
Belarus on a long way to WTO

Belarus on a long way to WTO

Aleś Alachnovič
Rosja z recesji przejdzie w stagnację

Rosja z recesji przejdzie w stagnację

Aleś Alachnovič
After recession Russia will slide into stagnation

After recession Russia will slide into stagnation

Aleś Alachnovič
Długa droga Białorusi do WTO

Długa droga Białorusi do WTO

Aleś Alachnovič