Andrzej Brzeziecki


Białoruś i Ukraina skutecznie opierają się Rosji

Białoruś i Ukraina skutecznie opierają się Rosji