Andrzej Dżuryk

Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Société Générale Oddział w Polsce, jest autorem publikacji z zakresu problematyki listów zastawnych, banków hipotecznych i stabilności finansowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Wcześniej pracował w Citibanku Handlowym, ING Barings oraz Banku Gdańskim. Jest absolwentem zaawansowanego programu zarządzania strategicznego na INSEAD. Laureat VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył z wyróżnieniem: Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańską Akademię Bankową. Jest honorowym obywatelem South Bend, w stanie Indiana w USA


The consequences of reforming banks too big to fail

The consequences of reforming banks too big to fail

Andrzej Dżuryk
The regulatory challenges of shadow banking

The regulatory challenges of shadow banking

Andrzej Dżuryk
Skutki reform banków zbyt dużych by upaść

Skutki reform banków zbyt dużych by upaść

Andrzej Dżuryk
Wyzwania regulacyjne bankowości cienia

Wyzwania regulacyjne bankowości cienia

Andrzej Dżuryk
Dekada zmian regulacji finansowych

Dekada zmian regulacji finansowych

Andrzej Dżuryk
Wpływ regulacji na finansowanie inwestycji w krajach rozwijających się

Wpływ regulacji na finansowanie inwestycji w krajach rozwijających się

Andrzej Dżuryk
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych

Andrzej Dżuryk
Bank financing in the resolution process

Bank financing in the resolution process

Andrzej Dżuryk
Finansowanie banków w procesie resolution

Finansowanie banków w procesie resolution

Andrzej Dżuryk
Konglomeraty finansowe na radarach Komisji Europejskiej

Konglomeraty finansowe na radarach Komisji Europejskiej

Marcin Borsuk, Andrzej Dżuryk