Andrzej Filipek


Osiągnięcie dobrej dywidendy zależy i od spółki, i od samego inwestora

Osiągnięcie dobrej dywidendy zależy i od spółki, i od samego inwestora