Andrzej Sowiński

Ekspert ekonomiczny Wydziału Rynków i Instrumentów Finansowych w Departamencie Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru rynków akcji oraz giełdowych instrumentów pochodnych.


Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Rynki akcji państw Trójmorza – możliwa konsolidacja?

Andrzej Sowiński
Strefa euro nie rozpadnie się, bo nie wiadomo jak się rozliczyć

Strefa euro nie rozpadnie się, bo nie wiadomo jak się rozliczyć

Michał Konopczak, Rafał Nowak, Andrzej Sowiński