Anna Dobrzańska

Doktor nauk ekonomicznych, doradca ekonomiczny w Departamencie Stabilności Finansowej NBP. Jej główne zainteresowania badawcze to: stabilność finansowa, sieć bezpieczeństwa finansowego, polityka makroostrożnościowa, zarządzanie kryzysowe i resolution, a także regulacje ostrożnościowe dla sektora bankowego.  Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki „Polityka makroostrożnościowa banku centralnego”. Laureatka konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę doktorską.


NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Anna Dobrzańska
Co zawierają „strategie makroostrożnościowe”? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych

Co zawierają „strategie makroostrożnościowe”? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych

Anna Dobrzańska, Paweł Smaga
Refleksje po wiosennym zawirowaniu w amerykańskim sektorze bankowym

Refleksje po wiosennym zawirowaniu w amerykańskim sektorze bankowym

Anna Dobrzańska
Siła efektu zarażania – dlaczego upadł First Republic Bank?

Siła efektu zarażania – dlaczego upadł First Republic Bank?

Anna Dobrzańska
Rola i znaczenie złota utrzymywanego przez banki centralne

Rola i znaczenie złota utrzymywanego przez banki centralne

Anna Dobrzańska
Koniec historii Credit Suisse

Koniec historii Credit Suisse

Anna Dobrzańska
Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Anna Dobrzańska
Chorwacja w strefie euro

Chorwacja w strefie euro

Anna Dobrzańska
Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Anna Dobrzańska
An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska