Anna Dobrzańska

Doktor nauk ekonomicznych, doradca ekonomiczny w Departamencie Stabilności Finansowej NBP. Jej główne zainteresowania badawcze to: stabilność finansowa, sieć bezpieczeństwa finansowego, polityka makroostrożnościowa, zarządzanie kryzysowe i resolution, a także regulacje ostrożnościowe dla sektora bankowego.  Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki „Polityka makroostrożnościowa banku centralnego”. Laureatka konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę doktorską.


Koniec historii Credit Suisse

Koniec historii Credit Suisse

Anna Dobrzańska
Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Anna Dobrzańska
Chorwacja w strefie euro

Chorwacja w strefie euro

Anna Dobrzańska
Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Po dziesięciu latach reform w zakresie resolution

Anna Dobrzańska
An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska
Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Anna Dobrzańska, Magdalena Kozińska
Five years of the banking union

Five years of the banking union

Anna Dobrzańska
Who is in charge of macroprudential policy in the EU?

Who is in charge of macroprudential policy in the EU?

Anna Dobrzańska
5 lat unii bankowej. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość.

5 lat unii bankowej. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość.

Anna Dobrzańska
Kto jest odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową w Unii Europejskiej?

Kto jest odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową w Unii Europejskiej?

Anna Dobrzańska