Anna Dobrzańska

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Wydziału Sieci Bezpieczeństwa Finansowego Departamentu  Stabilności Finansowej NBP.


An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Five years of the banking union

Five years of the banking union

Who is in charge of macroprudential policy in the EU?

Who is in charge of macroprudential policy in the EU?

5 lat unii bankowej. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość.

5 lat unii bankowej. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość.

Kto jest odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową w Unii Europejskiej?

Kto jest odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową w Unii Europejskiej?