Anna Patrycja Czepiel

Anna-Czepiel

Od 2012 roku analityk w Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Do jej szczególnych zainteresowań należy polityka UE w zakresie unijnych inicjatyw społeczno-gospodarczych i zasad funkcjonowania UE, a także problematyka rynku pracy. Jest autorką artykułów naukowych poświęconych m.in. demokracji bezpośredniej oraz unijnych regulacji dotyczących polityki fiskalnej i zatrudnienia.

W 2014 r. została wyróżniona w konkursie Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…”.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Genewie.


Beneficial changes in the EU single market

Beneficial changes in the EU single market

Korzystne zmiany we wspólnym rynku UE

Korzystne zmiany we wspólnym rynku UE

Odkłamując Europę wielu prędkości

Odkłamując Europę wielu prędkości

The EU is repeating old mistakes in its fight against unemployment

The EU is repeating old mistakes in its fight against unemployment

W walce z bezrobociem Unia powtarza stare błędy

W walce z bezrobociem Unia powtarza stare błędy

Two-speed Europe will save the EU

Two-speed Europe will save the EU

Europa dwóch prędkości uratuje Unię

Europa dwóch prędkości uratuje Unię

Time to start measuring the impact of EU funds on the economy

Time to start measuring the impact of EU funds on the economy

Pora zacząć mierzyć wpływ funduszy unijnych na gospodarkę

Pora zacząć mierzyć wpływ funduszy unijnych na gospodarkę

Unia elastyczna tylko dla Brytyjczyków

Unia elastyczna tylko dla Brytyjczyków