Anna Patrycja Czepiel

Anna-Czepiel

Od 2012 roku analityk w Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Do jej szczególnych zainteresowań należy polityka UE w zakresie unijnych inicjatyw społeczno-gospodarczych i zasad funkcjonowania UE, a także problematyka rynku pracy. Jest autorką artykułów naukowych poświęconych m.in. demokracji bezpośredniej oraz unijnych regulacji dotyczących polityki fiskalnej i zatrudnienia.

W 2014 r. została wyróżniona w konkursie Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…”.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Genewie.


Regulacje nadmierne i wybrakowane uderzają w młodych

Regulacje nadmierne i wybrakowane uderzają w młodych