Anna Stansbury


Malejąca władza pracownicza kontra rosnąca siła monopolu

Malejąca władza pracownicza kontra rosnąca siła monopolu

Przy silnym wzroście wydajności tempo wzrostu wynagrodzeń w USA zwolniło

Przy silnym wzroście wydajności tempo wzrostu wynagrodzeń w USA zwolniło