Aqib Aslam

Zastępca szefa działu studiów regionalnych w Departamencie Afryki MFW.


Aqib Aslam is a Deputy Division Chief of the Regional Studies Division in the IMF’s African Department.

Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych

Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych

MFW