Arkadiusz Sieroń

Arkadiusz Sieroń jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem zarządu Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa oraz autorem książki Money, Inflation and Business Cycles: The Cantillon Effect and the Economy wydanej przez Routledge, a także autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych (m.in. w „Quarterly Journal of Austrian Economics”, „Prague Economic Papers”). Jest stypendystą amerykańskiego The Ludwig von Mises Institute (2014 Summer Fellowship) oraz zdobywcą 3. miejsca w The 6th International VERNON SMITH PRIZE for the Advancement of Austrian Economics.


Ekonomia lęku

Ekonomia lęku

Polityka makroekonomiczna zbliża się do MMT

Polityka makroekonomiczna zbliża się do MMT

Potrzebujemy gwarancji wolnego rynku, a nie zatrudnienia

Potrzebujemy gwarancji wolnego rynku, a nie zatrudnienia

Czy Ameryka potrzebuje kolejnej stymulacji fiskalnej?

Czy Ameryka potrzebuje kolejnej stymulacji fiskalnej?

What will be the shape of the crisis recovery?

What will be the shape of the crisis recovery?

Co nas czeka po lockdownie

Co nas czeka po lockdownie

Homo Economicus – Jak „Dwunożny Kalkulator” stał się Rdzeniem Ekonomii?

Homo Economicus – Jak „Dwunożny Kalkulator” stał się Rdzeniem Ekonomii?

100-letnie życie, i co dalej?

100-letnie życie, i co dalej?

Ekonomia zawiści

Ekonomia zawiści

Wartość życia w trakcie pandemii

Wartość życia w trakcie pandemii