Arkadiusz Sieroń

Dr hab. Arkadiusz Sieroń pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem zarządu Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa oraz autorem książki Money, Inflation and Business Cycles: The Cantillon Effect and the Economy wydanej przez Routledge, a także autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych (m.in. w „Quarterly Journal of Austrian Economics”, „Prague Economic Papers”). Jest stypendystą amerykańskiego The Ludwig von Mises Institute (2014 Summer Fellowship) oraz zdobywcą 3. miejsca w The 6th International VERNON SMITH PRIZE for the Advancement of Austrian Economics.


Nie taka nowoczesna teoria monetarna

Nie taka nowoczesna teoria monetarna

Arkadiusz Sieroń
Spór o racjonalność zachowań w ekonomii

Spór o racjonalność zachowań w ekonomii

Arkadiusz Sieroń
Podatki nie wystarczą, potrzebny jest system podatkowy

Podatki nie wystarczą, potrzebny jest system podatkowy

Arkadiusz Sieroń
Kryzys rosyjski dopiero nadchodzi

Kryzys rosyjski dopiero nadchodzi

Arkadiusz Sieroń