Asli Demirgüç-Kunt


Wpływ kryzysu na wycenę banków międzynarodowych

Wpływ kryzysu na wycenę banków międzynarodowych

VoxEU
Podczas kryzysu banki państwowe ratują koniunkturę

Podczas kryzysu banki państwowe ratują koniunkturę

VoxEU