Asli Demirgüç-Kunt


Konsekwencje nieefektywnej windykacji należności kredytowych dla firm europejskich

Konsekwencje nieefektywnej windykacji należności kredytowych dla firm europejskich

VoxEU
Wpływ kryzysu na wycenę banków międzynarodowych

Wpływ kryzysu na wycenę banków międzynarodowych

VoxEU
Podczas kryzysu banki państwowe ratują koniunkturę

Podczas kryzysu banki państwowe ratują koniunkturę

VoxEU