Barbara Böttcher


Nieufność wobec strefy euro jest mocno przesadzona

Nieufność wobec strefy euro jest mocno przesadzona