BC NBP


Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008

Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008

BC NBP
Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce

Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce

BC NBP
Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

BC NBP
Ekonomia wiedzy niedoskonałej: kurs walutowy i ryzyko

Ekonomia wiedzy niedoskonałej: kurs walutowy i ryzyko

BC NBP
Nowości w bibliotece NBP (II)

Nowości w bibliotece NBP (II)

BC NBP