Błażej Lepczyński

Dr nauk ekonomicznych. Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Był również członkiem rad nadzorczych banków. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bankowością i rynkiem agencji ratingowych. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i ekspertyz.


Słabnie rentowność sektora bankowego we Francji

Słabnie rentowność sektora bankowego we Francji

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności