Błażej Lepczyński

Pracownik Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z bankowością, funkcjonowaniem agencji ratingowych oraz rynkiem venture capital. Doświadczenie zawodowe zdobywał kierując przez wiele lat projektami badawczymi w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 2014-2016 był Wiceprezesem Instytutu Analiz i Ratingu (obecnie Polska Agencja Ratingowa SA). W przeszłości członek rad nadzorczych banków. Od lat pracę naukową łączy z konsultingiem gospodarczym. Współzałożyciel spółki konsultingowej Saski Business Advisory. Autor i współautor książek, podręczników i artykułów naukowych. W publikacjach na łamach Obserwatora Finansowego przybliża Czytelnikom sytuację w sektorach bankowych w innych krajach i komentuje problemy współczesnej bankowości.


Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich

Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich

Błażej Lepczyński
Włoski sektor bankowy pod lupą

Włoski sektor bankowy pod lupą

Błażej Lepczyński
Listy zastawne – odporne na kryzys i coraz bardziej zielone

Listy zastawne – odporne na kryzys i coraz bardziej zielone

Błażej Lepczyński
Hiszpańska bankowość pod lupą

Hiszpańska bankowość pod lupą

Błażej Lepczyński
Jakość portfela kredytowego banków w strefie euro napawa optymizmem

Jakość portfela kredytowego banków w strefie euro napawa optymizmem

Błażej Lepczyński
Bankowość środkowoeuropejska pod lupą

Bankowość środkowoeuropejska pod lupą

Błażej Lepczyński
Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym

Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym

Błażej Lepczyński
Silne kapitałowo banki brytyjskie cierpią z powodu niskiej wyceny rynkowej

Silne kapitałowo banki brytyjskie cierpią z powodu niskiej wyceny rynkowej

Błażej Lepczyński
Słabnie rentowność sektora bankowego we Francji

Słabnie rentowność sektora bankowego we Francji

Błażej Lepczyński
Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Błażej Lepczyński