Błażej Lepczyński

Pracownik Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z bankowością, funkcjonowaniem agencji ratingowych oraz rynkiem venture capital. Doświadczenie zawodowe zdobywał kierując przez wiele lat projektami badawczymi w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 2014-2016 był Wiceprezesem Instytutu Analiz i Ratingu (obecnie Polska Agencja Ratingowa SA). W przeszłości członek rad nadzorczych banków. Od lat pracę naukową łączy z konsultingiem gospodarczym. Współzałożyciel spółki konsultingowej Saski Business Advisory. Autor i współautor książek, podręczników i artykułów naukowych. W publikacjach na łamach Obserwatora Finansowego przybliża Czytelnikom sytuację w sektorach bankowych w innych krajach i komentuje problemy współczesnej bankowości.


W przypadku Deutsche Banku skończyło się na strachu

W przypadku Deutsche Banku skończyło się na strachu

Błażej Lepczyński
Sektor bankowy w Chinach, Hongkongu i Makau

Sektor bankowy w Chinach, Hongkongu i Makau

Błażej Lepczyński
Indyjski sektor bankowy

Indyjski sektor bankowy

Błażej Lepczyński
Kruche fundamenty wyższej rentowności europejskich banków

Kruche fundamenty wyższej rentowności europejskich banków

Błażej Lepczyński
Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich

Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich

Błażej Lepczyński
Włoski sektor bankowy pod lupą

Włoski sektor bankowy pod lupą

Błażej Lepczyński
Listy zastawne – odporne na kryzys i coraz bardziej zielone

Listy zastawne – odporne na kryzys i coraz bardziej zielone

Błażej Lepczyński
Hiszpańska bankowość pod lupą

Hiszpańska bankowość pod lupą

Błażej Lepczyński
Jakość portfela kredytowego banków w strefie euro napawa optymizmem

Jakość portfela kredytowego banków w strefie euro napawa optymizmem

Błażej Lepczyński
Bankowość środkowoeuropejska pod lupą

Bankowość środkowoeuropejska pod lupą

Błażej Lepczyński