Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Klimatyczne ambiwalencje

Klimatyczne ambiwalencje

Bogdan Góralczyk
Węgry patrzą na Wschód (głównie - Daleki)

Węgry patrzą na Wschód (głównie – Daleki)

Bogdan Góralczyk
Chiny: spowolnienie, zakręt czy krach?

Chiny: spowolnienie, zakręt czy krach?

Bogdan Góralczyk
Od wysokiego wzrostu do wzrostu wysokiej jakości

Od wysokiego wzrostu do wzrostu wysokiej jakości

Bogdan Góralczyk
Czy zaczną nami rządzić algorytmy?

Czy zaczną nami rządzić algorytmy?

Bogdan Góralczyk
Jedna planeta, dwa systemy

Jedna planeta, dwa systemy

Bogdan Góralczyk
Wyzwania klimatyczne: pilna robota

Wyzwania klimatyczne: pilna robota

Bogdan Góralczyk
Wielki Rozwód, albo kto sięgnie po technologiczny prymat?

Wielki Rozwód, albo kto sięgnie po technologiczny prymat?

Bogdan Góralczyk
Chińska samowystarczalność technologiczna

Chińska samowystarczalność technologiczna

Bogdan Góralczyk
Trzeci model rozwojowy Chin

Trzeci model rozwojowy Chin

Bogdan Góralczyk