Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Kapitalizm na zakręcie

Kapitalizm na zakręcie

Bogdan Góralczyk
Xi Jinping: nowy Robin Hood

Xi Jinping: nowy Robin Hood

Bogdan Góralczyk
Indie i Chiny: trudne sąsiedztwo

Indie i Chiny: trudne sąsiedztwo

Bogdan Góralczyk
Nowy Frankenstein: Chiny

Nowy Frankenstein: Chiny

Bogdan Góralczyk
Klimatyczne ambiwalencje

Klimatyczne ambiwalencje

Bogdan Góralczyk
Węgry patrzą na Wschód (głównie - Daleki)

Węgry patrzą na Wschód (głównie – Daleki)

Bogdan Góralczyk
Chiny: spowolnienie, zakręt czy krach?

Chiny: spowolnienie, zakręt czy krach?

Bogdan Góralczyk
Od wysokiego wzrostu do wzrostu wysokiej jakości

Od wysokiego wzrostu do wzrostu wysokiej jakości

Bogdan Góralczyk
Czy zaczną nami rządzić algorytmy?

Czy zaczną nami rządzić algorytmy?

Bogdan Góralczyk
Jedna planeta, dwa systemy

Jedna planeta, dwa systemy

Bogdan Góralczyk