Bogusław Fiedor

Profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Problematyka badawcza:

– klasyfikacja teorii ekonomicznych,

– klasyfikacja teorii i modeli wzrostu gospodarczego,

– polityki ekologiczna,

– harmonizacja polskiego prawa, regulacji oraz standardów i instytucji w ochronie środowiska.

 

Więcej informacji


Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Bogusław Fiedor, Marian Gorynia