Central Banking


Turner: Konieczna jest reforma systemu Target2

Turner: Konieczna jest reforma systemu Target2

Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

Przyszłość greckiego programu oszczędnościowego dzieli MFW

Przyszłość greckiego programu oszczędnościowego dzieli MFW

Przepisy fiskalne nie rozwiązują obciążeń politycznych UE

Przepisy fiskalne nie rozwiązują obciążeń politycznych UE

Fed przewiduje tylko stopniowy wzrost stóp procentowych

Fed przewiduje tylko stopniowy wzrost stóp procentowych

Działania MFW w czasie kryzysu finansowego nie były skuteczne

Działania MFW w czasie kryzysu finansowego nie były skuteczne

Same rynki wschodzące nie uciągną światowej gospodarki

Same rynki wschodzące nie uciągną światowej gospodarki

Lagarde wyraziła poparcie dla negatywnych stop procentowych w strefie euro

Lagarde wyraziła poparcie dla negatywnych stop procentowych w strefie euro

Szef departamentu stabilności w EBC: unia bankowa nie wystarczy

Szef departamentu stabilności w EBC: unia bankowa nie wystarczy

Czeski bank centralny odradza rządowi unię bankową

Czeski bank centralny odradza rządowi unię bankową