Cullen Roche


Szwajcarski bank centralny jest w 48 proc. prywatny, dlatego zniósł kurs wymiany euro

Szwajcarski bank centralny jest w 48 proc. prywatny, dlatego zniósł kurs wymiany euro

Cullen Roche