David Marsh

David Marsh jest prezesem i współzałożycielem londyńskiego think tanku OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), koncentrującego się na sprawach globalizacji, polityki ekonomicznej, bankowości centralnej, światowych finansach.


David Marsh: Porozumienie pokojowe na Ukrainie może być blisko

David Marsh: Porozumienie pokojowe na Ukrainie może być blisko

David Marsh, Marek Pielach
David Marsh: Peace agreement in Ukraine may be near

David Marsh: Peace agreement in Ukraine may be near

David Marsh, Marek Pielach
Wojna w Ukrainie: przyszłość Rosji i Europy

Wojna w Ukrainie: przyszłość Rosji i Europy

David Marsh
War in Ukraine:  future of Russia and Europe

War in Ukraine: future of Russia and Europe

David Marsh
EBC - czas ustępstw się skończył!

EBC – czas ustępstw się skończył!

David Marsh, Jaccques de Larosiere
Dezintegracja strefy euro jest całkiem realna

Dezintegracja strefy euro jest całkiem realna

David Marsh