Dominik Skopiec

Doktor ekonomii, pracownik NBP, adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH. Zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych oraz makroekonomii międzynarodowej.


Dedolaryzacja w Polsce w latach 90. XX w.

Dedolaryzacja w Polsce w latach 90. XX w.

Dominik Skopiec
Perspektywy renminbi jako waluty rezerwowej

Perspektywy renminbi jako waluty rezerwowej

Dominik Skopiec
Banki centralne kontynuują rekordowe zakupy złota

Banki centralne kontynuują rekordowe zakupy złota

Dominik Skopiec
Gospodarki wschodzące nie zagrożą międzynarodowej dominacji dolara

Gospodarki wschodzące nie zagrożą międzynarodowej dominacji dolara

Dominik Skopiec
Ewolucja polityki kursowej Chin

Ewolucja polityki kursowej Chin

Dominik Skopiec
Swapy walutowe banków centralnych wzmacniają globalną stabilność finansową

Swapy walutowe banków centralnych wzmacniają globalną stabilność finansową

Dominik Skopiec
Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

Dominik Skopiec