Dr Joachim Nagel

Prezes Deutsche Bundesbanku. Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.


President of the Deutsche Bundesbank, Member of the Governing Council of the European Central Bank.

The role of central banks in the digital transformation of financial markets

The role of central banks in the digital transformation of financial markets

Dr Joachim Nagel
Rola banków centralnych w cyfrowej transformacji rynków finansowych

Rola banków centralnych w cyfrowej transformacji rynków finansowych

Dr Joachim Nagel