Dr Marzenna K. James

Wykładowca w zakresie spraw publicznych i zagranicznych, Princeton University.


Lecturer in Public and International Affairs, Princeton University.

The international economic sanctions on the agressor in the war in Ukraine are a game changer

The international economic sanctions on the agressor in the war in Ukraine are a game changer

Dr Marzenna K. James
Międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję zmieniają reguły zachowania państw

Międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję zmieniają reguły zachowania państw

Dr Marzenna K. James