Ethan Ilzetzki


Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

VoxEU
Zmienność kursów walutowych a polityka pieniężna

Zmienność kursów walutowych a polityka pieniężna

VoxEU
Konsekwencje makroekonomiczne embarga na rosyjski gaz

Konsekwencje makroekonomiczne embarga na rosyjski gaz

VoxEU
Wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę Wielkiej Brytanii

Wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę Wielkiej Brytanii

VoxEU
Reguły fiskalne w Europejskiej Unii Walutowej

Reguły fiskalne w Europejskiej Unii Walutowej

VoxEU
Ekonomiści nie przewidują wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii

Ekonomiści nie przewidują wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii

VoxEU
Produkt potencjalny strefy euro po ustąpieniu pandemii COVID-19

Produkt potencjalny strefy euro po ustąpieniu pandemii COVID-19

VoxEU
Wpływ lockdownu na wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii

Wpływ lockdownu na wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii

VoxEU