Fozan Fareed


Economist, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB).

Czy pandemia obniży dynamikę przedsiębiorczości?

Czy pandemia obniży dynamikę przedsiębiorczości?

VoxEU