Gabi Thesing


Grecja może mieć tylko 46 godzin na przeprowadzenie wyjścia ze strefy euro

Grecja może mieć tylko 46 godzin na przeprowadzenie wyjścia ze strefy euro

Jana Randow, Gabi Thesing