Grzegorz Jeż

Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej. Członek Rady ds. Edukacji Ekonomicznej w latach 2016 – 2020.


O własnych siłach

O własnych siłach

Grzegorz Jeż