Harold James

Harold James – specjalista od historii gospodarczej Niemiec oraz procesów globalizacji. Jest profesorem historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Princeton. Jest autorem kilku książek , m.in. “The Creation and Destruction of Value: The Globalization Cycle” I “Making the European Monetary Union”.


Przyszłość bez wojen walutowych

Przyszłość bez wojen walutowych

Nowa-stara globalizacja

Nowa-stara globalizacja

Włochy: potrzeba nowego renesansu

Włochy: potrzeba nowego renesansu

Duch minionych brexitów

Duch minionych brexitów

Eskalacja krótkoterminowości

Eskalacja krótkoterminowości