Ignacy Morawski

9.-morawski-_17J0982

Jest ekonomistą, założył serwis SpotData, który od czerwca 2017 r. jest częścią wydawnictwa Bonnier Business Polska (Puls Biznesu), dla którego Morawski tworzy dział analiz i raportów branżowych.

Analizuje zjawiska makroekonomiczne zachodzące w strefie euro i innych krajach Unii Europejskiej.

Jest absolwentem nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.


Poland suffers from innate budget optimism

Poland suffers from innate budget optimism

Ignacy Morawski
Odwrót od globalizacji nie będzie dla Polski korzystny

Odwrót od globalizacji nie będzie dla Polski korzystny

Ignacy Morawski
It's best not to judge the economy on the basis of the first reading

It’s best not to judge the economy on the basis of the first reading

Ignacy Morawski
Polska cierpi na wrodzony optymizm budżetowy

Polska cierpi na wrodzony optymizm budżetowy

Ignacy Morawski
Wzrost zatrudnienia to dobry sygnał dla inwestycji

Wzrost zatrudnienia to dobry sygnał dla inwestycji

Ignacy Morawski
Lepiej nie sądzić gospodarki po pierwszym odczycie

Lepiej nie sądzić gospodarki po pierwszym odczycie

Ignacy Morawski
The labor market in Poland has become selective

The labor market in Poland has become selective

Ignacy Morawski
Rynek pracy stał się selektywny

Rynek pracy stał się selektywny

Ignacy Morawski
Central Europe will be catching up faster than Asia

Central Europe will be catching up faster than Asia

Ignacy Morawski
Europa Środkowa będzie doganiać szybciej niż Azja

Europa Środkowa będzie doganiać szybciej niż Azja

Ignacy Morawski