Jacek Kotłowski

Dr hab. Jacek Kotłowski – zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim oraz profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001-2007 pracował w BRE Banku S.A. najpierw jako ekonomista a następnie kierujący wydziałem analiz rynkowych. Od 1999 pracownik naukowy w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2005 obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej, a w 2017 uzyskał tamże stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 2018 zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Ekonometrii SGH. W latach 1997-1998 stypendysta DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W Narodowym Banku Polskim pracuje od 2007 r. od początku na stanowisku dyrektora departamentu. Obecnie nadzoruje proces prognostyczny oraz działalność badawczą Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Prowadzi badania i analizy z zakresu makroekonomii, polityki pieniężnej i prognozowania.


Niedoskonała informacja a cykle koniunkturalne

Niedoskonała informacja a cykle koniunkturalne

Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Kotłowski, Grzegorz Wesołowski
Dostosowanie analiz i modelowania makroekonomicznego do szoków ostatnich lat

Dostosowanie analiz i modelowania makroekonomicznego do szoków ostatnich lat

Piotr Szpunar, Jacek Kotłowski
Złoty jest silniejszy, gdy mu się bliżej przyjrzeć

Złoty jest silniejszy, gdy mu się bliżej przyjrzeć

Jacek Kotłowski, Paweł Michalik
What impacts the exchange rate of the zloty - global turmoil or domestic factors?

What impacts the exchange rate of the zloty – global turmoil or domestic factors?

Jacek Kotłowski, Paweł Michalik