Jacek Ramotowski

Jacek Ramotowski

Dziennikarz, zajmujący się od 20 lat rynkami finansowymi, systemem bankowym i problematyką makroekonomiczną. Pisał dla Polskiej Agencji Prasowej, w dzienniku „Nowa Europa”, był korespondentem agencji Reuters i redaktorem naczelnym serwisu ekonomicznego PAP-Biznes. Ma dyplom Mini MBA Uniwersytetu Łódzkiego akredytowany przez University of Maryland.

Jest członkiem kapituły konkursu Obserwatora „Gdyby to zależało ode mnie, to…


Wzrosła presja ryzyka rynkowego na europejskie banki

Wzrosła presja ryzyka rynkowego na europejskie banki

Jacek Ramotowski
The Basel III banking reform has been completed

The Basel III banking reform has been completed

Jacek Ramotowski
European stress tests - the markets could deal with a blow to the economy

European stress tests – the markets could deal with a blow to the economy

Jacek Ramotowski
Wskaźniki wczesnego ostrzegania podpowiedzą skąd przyjdzie kryzys

Wskaźniki wczesnego ostrzegania podpowiedzą skąd przyjdzie kryzys

Jacek Ramotowski
Zapowiadają się surowe testy amerykańskich banków

Zapowiadają się surowe testy amerykańskich banków

Jacek Ramotowski
Ostatnia faza Bazylei III będzie kosztować banki 90 mld euro

Ostatnia faza Bazylei III będzie kosztować banki 90 mld euro

Jacek Ramotowski
MREL will be a challenge for banks and regulators

MREL will be a challenge for banks and regulators

Jacek Ramotowski
PAD wywrze presję na bankowe prowizje

PAD wywrze presję na bankowe prowizje

Jacek Ramotowski
Rynki wkroczyły w fazę niepewności

Rynki wkroczyły w fazę niepewności

Jacek Ramotowski
Koniunktura gospodarcza sprzyja polskim bankom

Koniunktura gospodarcza sprzyja polskim bankom

Jacek Ramotowski