Jacek Ramotowski

Jacek Ramotowski

Dziennikarz, zajmujący się od 20 lat rynkami finansowymi, systemem bankowym i problematyką makroekonomiczną. Pisał dla Polskiej Agencji Prasowej, w dzienniku „Nowa Europa”, był korespondentem agencji Reuters i redaktorem naczelnym serwisu ekonomicznego PAP-Biznes. Ma dyplom Mini MBA Uniwersytetu Łódzkiego akredytowany przez University of Maryland.

Jest członkiem kapituły konkursu Obserwatora „Gdyby to zależało ode mnie, to…


Świat szuka nowych benchmarków

Świat szuka nowych benchmarków

Jacek Ramotowski
MFW radzi, jak uniknąć kolejnego kryzysu

MFW radzi, jak uniknąć kolejnego kryzysu

Jacek Ramotowski
Wzrost stóp powiększyłby obszary ryzyka kredytowego

Wzrost stóp powiększyłby obszary ryzyka kredytowego

Jacek Ramotowski
The credit cycle is followed by the countercyclical buffer

The credit cycle is followed by the countercyclical buffer

Jacek Ramotowski
Unia chce wzmocnić system nadzoru nad rynkami

Unia chce wzmocnić system nadzoru nad rynkami

Jacek Ramotowski
Chiny to dla Unii strategiczne wyzwanie

Chiny to dla Unii strategiczne wyzwanie

Jacek Ramotowski
Wielkie banki są w pełni zgodne z Bazyleą III

Wielkie banki są w pełni zgodne z Bazyleą III

Jacek Ramotowski
Świat się zmienił, przepisów przybyło, a paradygmaty są te same

Świat się zmienił, przepisów przybyło, a paradygmaty są te same

Jacek Ramotowski
Rapid changes in the banking sector are not good for economy

Rapid changes in the banking sector are not good for economy

Jacek Ramotowski
New threats to the financial system of the EU

New threats to the financial system of the EU

Jacek Ramotowski