Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Czy OPEC+ zmniejszy ograniczenia produkcyjne?

Czy OPEC+ zmniejszy ograniczenia produkcyjne?

Jacek Suder
Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

Jacek Suder
W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

Jacek Suder
Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Jacek Suder
Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Jacek Suder
Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Jacek Suder
Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Jacek Suder
Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Jacek Suder
How maritime navigation will change after new climate regulations

How maritime navigation will change after new climate regulations

Jacek Suder
Wyzwania dla amerykańskich eksporterów paliw

Wyzwania dla amerykańskich eksporterów paliw

Jacek Suder