Jacek Suder

Jacek Suder jest specjalistą w Wydziale Analiz Rynków Finansowych NBP. Z bankiem związany od 2016 r., gdzie zajmował się obszarami polityki pieniężnej i rynków finansowych. Poza pracą zawodową jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W podejmowanej problematyce badawczej zajmuje się zagadnieniami rynków walutowych oraz surowcowych, w tym szczególnie globalnego rynku ropy naftowej oraz gazu ziemnego, oraz złota i uranu. Poza pracą lubi podróżować i spędzać czas ze swoją rodziną.


Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Jacek Suder
Silne spadki cen surowców energetycznych

Silne spadki cen surowców energetycznych

Jacek Suder
Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Jacek Suder
Stany Zjednoczone walczą o obniżenie globalnych cen ropy naftowej

Stany Zjednoczone walczą o obniżenie globalnych cen ropy naftowej

Jacek Suder
Napięta sytuacja na rynku surowców energetycznych

Napięta sytuacja na rynku surowców energetycznych

Jacek Suder
Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Jacek Suder
Rynek gazu ziemnego w Europie

Rynek gazu ziemnego w Europie

Jacek Suder
Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Jacek Suder
Rynek ropy naftowej sygnalizuje dalszy wzrost cen

Rynek ropy naftowej sygnalizuje dalszy wzrost cen

Jacek Suder
Rozszerzenie benchmarku ropy Brent

Rozszerzenie benchmarku ropy Brent

Jacek Suder