Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Jacek Suder
Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Jacek Suder
How maritime navigation will change after new climate regulations

How maritime navigation will change after new climate regulations

Jacek Suder
Wyzwania dla amerykańskich eksporterów paliw

Wyzwania dla amerykańskich eksporterów paliw

Jacek Suder
Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych

Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych

Jacek Suder
Wzrost niezależności energetycznej USA

Wzrost niezależności energetycznej USA

Jacek Suder
Rynek ropy naftowej po ataku dronów

Rynek ropy naftowej po ataku dronów

Jacek Suder
Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w USA

Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w USA

Jacek Suder
Na ceny ropy największy wpływ mają nadal relacje USA – Arabia Saudyjska

Na ceny ropy największy wpływ mają nadal relacje USA – Arabia Saudyjska

Jacek Suder
Polityka OPEC+ nadal może kształtować ceny ropy naftowej

Polityka OPEC+ nadal może kształtować ceny ropy naftowej

Jacek Suder