Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


W dłuższej perspektywie ceny ropy mogą rosnąć

W dłuższej perspektywie ceny ropy mogą rosnąć

Jacek Suder
Strukturalna słabość waluty tureckiej

Strukturalna słabość waluty tureckiej

Jacek Suder, Małgorzata Łukasik
Nowe czynniki wzmacniają wzrost cen ropy naftowej

Nowe czynniki wzmacniają wzrost cen ropy naftowej

Jacek Suder