Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych

Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych

Jacek Suder
Wzrost niezależności energetycznej USA

Wzrost niezależności energetycznej USA

Jacek Suder
Rynek ropy naftowej po ataku dronów

Rynek ropy naftowej po ataku dronów

Jacek Suder
Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w USA

Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w USA

Jacek Suder
Na ceny ropy największy wpływ mają nadal relacje USA – Arabia Saudyjska

Na ceny ropy największy wpływ mają nadal relacje USA – Arabia Saudyjska

Jacek Suder
Polityka OPEC+ nadal może kształtować ceny ropy naftowej

Polityka OPEC+ nadal może kształtować ceny ropy naftowej

Jacek Suder
W dłuższej perspektywie ceny ropy mogą rosnąć

W dłuższej perspektywie ceny ropy mogą rosnąć

Jacek Suder
Strukturalna słabość waluty tureckiej

Strukturalna słabość waluty tureckiej

Jacek Suder, Małgorzata Łukasik
Nowe czynniki wzmacniają wzrost cen ropy naftowej

Nowe czynniki wzmacniają wzrost cen ropy naftowej

Jacek Suder