Jakub Biernat

12._17J0834

Na stałe jest związany TV Biełsat (oddział TVP). Jego dziedzina to rynki wschodnie Europy, zwłaszcza Białoruś, Rosja, Ukraina. Jest autorem kilkunastu wywiadów i analiz, w których porusza zagadnienia dotyczące rynku gazowego w Europie, polsko – rosyjskich stosunków gospodarczych, wymiany handlowej, ryzyk i korzyści, jakie może dać Unii zbliżenie z krajami WNP.


Russia no longer wants to subsidize Belarus

Russia no longer wants to subsidize Belarus

Jakub Biernat
Rosja już nie chce dotować Białorusi

Rosja już nie chce dotować Białorusi

Jakub Biernat
The Eurasian integration has been an unpleasant surprise for Russia

The Eurasian integration has been an unpleasant surprise for Russia

Jakub Biernat
Przebieg integracji euroazjatyckiej niemile zaskoczył pomysłodawcę, czyli Rosję

Przebieg integracji euroazjatyckiej niemile zaskoczył pomysłodawcę, czyli Rosję

Jakub Biernat
The Belarusian nomenklatura wants to privatize the economy in its own interest

The Belarusian nomenklatura wants to privatize the economy in its own interest

Jakub Biernat
Białoruska nomenklatura chce prywatyzować gospodarkę w swoim interesie

Białoruska nomenklatura chce prywatyzować gospodarkę w swoim interesie

Jakub Biernat
Białoruskie władze udają, że nie ma bezrobocia

Białoruskie władze udają, że nie ma bezrobocia

Jakub Biernat
Belarusian conflict with Russia isn't only about gas but also about the common market

Belarusian conflict with Russia isn’t only about gas but also about the common market

Jakub Biernat
Białoruś walczy z Rosją nie tylko o tańszy gaz, ale i równe traktowanie na wspólnym rynku

Białoruś walczy z Rosją nie tylko o tańszy gaz, ale i równe traktowanie na wspólnym rynku

Jakub Biernat
Reports of Gazprom’s death are greatly exaggerated

Reports of Gazprom’s death are greatly exaggerated

Jakub Biernat