Jakub Biernat

12._17J0834

Na stałe jest związany TV Biełsat (oddział TVP). Jego dziedzina to rynki wschodnie Europy, zwłaszcza Białoruś, Rosja, Ukraina. Jest autorem kilkunastu wywiadów i analiz, w których porusza zagadnienia dotyczące rynku gazowego w Europie, polsko – rosyjskich stosunków gospodarczych, wymiany handlowej, ryzyk i korzyści, jakie może dać Unii zbliżenie z krajami WNP.


Russia no longer wants to subsidize Belarus

Russia no longer wants to subsidize Belarus

Rosja już nie chce dotować Białorusi

Rosja już nie chce dotować Białorusi

The Eurasian integration has been an unpleasant surprise for Russia

The Eurasian integration has been an unpleasant surprise for Russia

Przebieg integracji euroazjatyckiej niemile zaskoczył pomysłodawcę, czyli Rosję

Przebieg integracji euroazjatyckiej niemile zaskoczył pomysłodawcę, czyli Rosję

The Belarusian nomenklatura wants to privatize the economy in its own interest

The Belarusian nomenklatura wants to privatize the economy in its own interest

Białoruska nomenklatura chce prywatyzować gospodarkę w swoim interesie

Białoruska nomenklatura chce prywatyzować gospodarkę w swoim interesie

Białoruskie władze udają, że nie ma bezrobocia

Białoruskie władze udają, że nie ma bezrobocia

Belarusian conflict with Russia isn't only about gas but also about the common market

Belarusian conflict with Russia isn’t only about gas but also about the common market

Białoruś walczy z Rosją nie tylko o tańszy gaz, ale i równe traktowanie na wspólnym rynku

Białoruś walczy z Rosją nie tylko o tańszy gaz, ale i równe traktowanie na wspólnym rynku

Reports of Gazprom’s death are greatly exaggerated

Reports of Gazprom’s death are greatly exaggerated