Jakub Growiec

Prof. dr hab. Jakub Growiec jest wykładowcą SGH w Warszawie oraz doradcą ekonomicznym w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, laureatem m.in. Nagrody Naukowej „Polityki” w dziedzinie nauk społecznych oraz nagrody „Banku i Kredytu” za najlepszy artykuł opublikowany na łamach tego czasopisma w 2013 oraz 2015 roku, a także laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki w 2020 roku. Jego publikacje dotyczą m.in. wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego w długim okresie.

Jakub Growiec (sgh.waw.pl)


Professor in Social Sciences (Economic and Finance), SGH Warsaw School of Economics, Economic Advisor (NBP).

Jakub Growiec (sgh.waw.pl)

 

Generatywna sztuczna inteligencja a wzrost gospodarczy

Generatywna sztuczna inteligencja a wzrost gospodarczy

Jakub Growiec
Już w 2040 r. algorytm może zabrać ci pracę

Już w 2040 r. algorytm może zabrać ci pracę

Jakub Growiec, Marek Pielach
Źródła wzrostu gospodarczego w erze cyfrowej

Źródła wzrostu gospodarczego w erze cyfrowej

Jakub Growiec
Beyond GDP: how to measure economic growth in the digital era?

Beyond GDP: how to measure economic growth in the digital era?

Jakub Growiec
Wychodząc poza PKB: jak mierzyć rozwój gospodarczy w erze cyfrowej?

Wychodząc poza PKB: jak mierzyć rozwój gospodarczy w erze cyfrowej?

Jakub Growiec
Rewolucja cyfrowa i jej długofalowe konsekwencje dla gospodarki

Rewolucja cyfrowa i jej długofalowe konsekwencje dla gospodarki

Jakub Growiec
Czy możliwa jest całkowita automatyzacja produkcji – i jakie byłyby jej skutki?

Czy możliwa jest całkowita automatyzacja produkcji – i jakie byłyby jej skutki?

Jakub Growiec
O filozofii ekonomii ciekawie i przystępnie

O filozofii ekonomii ciekawie i przystępnie

Jakub Growiec
Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Jakub Growiec
A long-term look at the investment rate in Poland

A long-term look at the investment rate in Poland

Jakub Growiec, Jakub Mućk