Jakub Growiec

Dr hab. Jakub Growiec jest profesorem SGH w Warszawie oraz doradcą ekonomicznym w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, laureatem m.in. Nagrody Naukowej „Polityki” w dziedzinie nauk społecznych oraz nagrody„Banku i Kredytu” za najlepszy artykuł opublikowany na łamach tego czasopisma w 2013 oraz 2015 roku. Jego publikacje dotyczą m.in. wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego w długim okresie.


Rewolucja cyfrowa i jej długofalowe konsekwencje dla gospodarki

Rewolucja cyfrowa i jej długofalowe konsekwencje dla gospodarki

Czy możliwa jest całkowita automatyzacja produkcji – i jakie byłyby jej skutki?

Czy możliwa jest całkowita automatyzacja produkcji – i jakie byłyby jej skutki?

O filozofii ekonomii ciekawie i przystępnie

O filozofii ekonomii ciekawie i przystępnie

Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

A long-term look at the investment rate in Poland

A long-term look at the investment rate in Poland

Długookresowe spojrzenie na stopę inwestycji w Polsce

Długookresowe spojrzenie na stopę inwestycji w Polsce

Polacy są efektywnymi pracownikami

Polacy są efektywnymi pracownikami