Jakub Mazurek


Dopóki pozwoli na to inflacja Szwajcarzy będą zbijać kurs franka

Dopóki pozwoli na to inflacja Szwajcarzy będą zbijać kurs franka

Jakub Mazurek
Polski rynek obligacji korporacyjnych jest atrakcyjny

Polski rynek obligacji korporacyjnych jest atrakcyjny

Jakub Mazurek
Carry trade i jego wpływ na gospodarkę globalną

Carry trade i jego wpływ na gospodarkę globalną

Jakub Mazurek