Jakub Mućk

Jakub Mućk

Dr Jakub Mućk jest doradcą ekonomicznym kierującym Wydziałem Badań Strukturalnych w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP oraz adiunktem w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują: (długookresowy) wzrost gospodarczy, determinanty produktywności oraz handel zagraniczny.

 


Wpływ programu Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku NBP na polską gospodarkę

Wpływ programu Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku NBP na polską gospodarkę

Jakub Mućk
Mrożenie relacji z Rosją a polski eksport

Mrożenie relacji z Rosją a polski eksport

Jan Baran, Jakub Mućk, Paweł Galiński
Globalizacja i spadek marż w Polsce

Globalizacja i spadek marż w Polsce

VoxEU
Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Jakub Mućk, Kamila Kuziemska-Pawlak
Exports are the main driver of economic growth in CSE

Exports are the main driver of economic growth in CSE

Jakub Mućk, Jan Hagemejer
Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

Eksport głównym motorem wzrostu gospodarczego w krajach EŚW

Jakub Mućk, Jan Hagemejer
A long-term look at the investment rate in Poland

A long-term look at the investment rate in Poland

Jakub Growiec, Jakub Mućk
Polski eksport rośnie dzięki niskim kosztom

Polski eksport rośnie dzięki niskim kosztom

Jakub Mućk, Kamila Kuziemska-Pawlak
Długookresowe spojrzenie na stopę inwestycji w Polsce

Długookresowe spojrzenie na stopę inwestycji w Polsce

Jakub Growiec, Jakub Mućk